Policjanci w odwiedzinach w Rudnej

11

W świetlicy wiejskiej na terenie gminy Rudna odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami wsi Rynarcice i Juszowice. Policjanci m.in. omawiali zagrożenia jakie czyhają na mieszkańców, opowiadali o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W świetlicy wiejskiej w Rynarcicach odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli wicestarosta powiatu lubińskiego, komendant komisariatu policji w Rudnej, policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KPP w Lubinie, sołtysi i sami mieszkańcy Rynarcic i Juszowic.

W trakcie spotkania Komendant Komisariatu Policji w Rudnej przekazał mieszkańcom gminy informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”. Zachęcał do aktywnego korzystania z tych narzędzi oraz podkreślał, jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa. Policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KPP w Lubinie omówiła zagrożenia w ruchu drogowym, przekazała cenne informacje na temat metod działania oszustów metodą na wnuczka czy policjanta. Funkcjonariuszka przekazała zebranym kamizelki odblaskowe, alkotesty i ulotki, które zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Była to doskonała okazja do rozmów na temat bezpieczeństwa. W trakcie spotkania komendant komisariatu podkom. Andrzej Dębski przybliżył zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Jednym z zadań lubińskich policjantów jest podejmowanie na rzecz społeczności lokalnej różnego rodzaju działań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym realizowanie założeń akcji i programów prewencyjnych, a także przestrzeganie przed zagrożeniami. Dlatego też st. sierż. Agnieszka Malmon omówiła bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Kierowców przestrzegała przed sięganiem po alkohol oraz środki odurzające, w tym dopalacze, które stanowią bardzo często śmiertelne zagrożenie. Przypomniała też o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.

Policjanci, nie zapominając o bezpieczeństwie seniorów, przestrzegali ich przed oszustwami metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, czy też zawieraniem niekorzystnych umów podczas różnego rodzaju pokazów. Mundurowi odpowiedzieli na nurtujące mieszkańców pytania, mając nadzieję, że ta wspólna wymiana informacji i spostrzeżeń przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Na koniec spotkania funkcjonariuszka rozdała dzieciom kamizelki odblaskowe. Dorośli zostali zaopatrzeni w jednorazowe alkotesty i ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, które zostały zakupione ze środków finansowych Fundacji KGHM Polska Miedź.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość