Policja i MOPS przeciwko narkomanii

0

Wzrost znaczenia środków masowego przekazu oraz chęć dopasowania się do towarzystwa sprawiają, że młodzież coraz chętniej eksperymentuje ze środkami odurzającymi, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne. Aby ograniczyć i zahamować zjawisko narkomanii, lubińscy policjanci i terapeutki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowali projekt pn. „Wolność bez nałogu”, który skierowany jest do uczniów i ich rodziców. Celem tej akcji jest przede wszystkim podniesienie świadomości prawnej i społecznej związanej z narkomanią, ale także poszerzenie wiedzy młodzieży na temat konsekwencji zażywania tych substancji.

Aby rodzice mogli skutecznie spełniać swoją rolę i chronić dzieci od różnych zagrożeń, muszą zostać wyposażeni w niezbędną wiedzę. Dlatego lubińska policja i MOPS w Lubinie współpracują w ramach projektu „Wolność bez nałogu”. Spotkania są organizowane w szkołach dla uczniów i prowadzone przez policjantki oraz terapeutki. Dla rodziców są natomiast organizowane oddzielne spotkania, które prowadzi przedstawiciel Biura Profilaktyki Uzależnień.

W czasie zebrań z rodzicami i opiekunami prawnymi, profilaktyk uświadamia pod kątem zagrożeń płynących ze strony dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Dzięki temu rodzice mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat ich działania w sytuacji kontaktu dziecka z zabronionymi substancjami,  źródłach problemów i sposobach przeciwstawiania się zagrożeniu.

Rodzice podczas tych spotkań mogą zobaczyć, jak wyglądają niektóre rodzaje narkotyków, gdzie i jak mogą być przechowywane i w jakiej postaci mogą występować. Najważniejsze dla nich jest jak uchronić swoje dziecko przed tymi niebezpiecznymi substancjami, a jeżeli już pojawił się problem z ich zażywaniem, gdzie szukać pomocy.

Zainteresowanie rodziców jest bardzo duże. Wnioski nasuwające się po spotkaniach potwierdzają, że działań prewencyjnych nie należy ograniczać do samych uczniów. W wielu sytuacjach właściwy nadzór ze strony opiekuna pozwala szybciej reagować na zagrożenie.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość