Pieniądze dla organizacji pozarządowych

W tym roku gmina Lubin przeznaczy ponad 1 milion 142 tysiące złotych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, prowadzących działania na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców. Ta współpraca to także ważny element budowania partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

Fot. Pixabay

Zasady współpracy samorządów z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatem regulują ustawy, które zobowiązują gminy do przyjmowania rocznych programów w tym zakresie. Współpraca, to nie tylko przekazywanie pieniędzy na określone zadania, ale także wzajemne konsultacje, wspieranie się przy pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł, wspólna promocja i wzajemne dokształcanie.

Bez finansowych dotacji trudno byłoby jednak organizacjom pożytku publicznego i wolontariatowi prowadzić konkretne projekty. W ubiegłym roku na tę współpracę przeznaczono 905 750 zł., w tym roku ta kwota wzrosła o ponad 230 tysięcy i wyniesie dokładnie 1 142 350 zł.

W programie, który przyjęła rada gminy Lubin, wyszczególniono czternaście działów, na które mogą być przeznaczone te pieniądze. Są to m.in. upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, pomoc społeczna oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym. Pieniądze będą przyznawane w ramach otwartych konkursów, które można śledzić m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tymczasem trwa jeszcze ostateczne rozliczanie z dotacji przyznanych w ubiegłym roku. Dokładne sprawozdanie roczne z tej współpracy będzie gotowe do maja. W 2017 roku np. w ramach tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Lubin umowy podpisano z 9 klubami i stowarzyszeniami sportowymi. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego organizowany był np. II Przegląd Zespołów Folklorystycznych o puchar wójta gminy Lubin, koncert muzyki operowo-operetkowej w Niemstowie, czy też narodowe czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Źródło: SR/ug.lubin.pl

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz