Otrzymałeś stypendium z Funduszu Pracy? Dostaniesz zwrot podatku

 

W kwietniu Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co oznacza, że wszystkie stypendia będą naliczane i wypłacane bez podatku.

 

Do tej pory, z poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zwolnione były jedynie stypendia wypłacane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 26 kwietnia 2017 r. – zwolnienie z podatku obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Dotyczy to stypendiów z tytułu odbywania stażu i szkolenia;

Dzięki nowym przepisom osoby bezrobotne, które otrzymywały takie stypendia zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W związku z tym, zainteresowane osoby mogą wystąpić do właściwego miejscowego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z urzędu pracy o pobranym stypendium, Pit-11 za 2016 oraz korektę zeznania podatkowego za 2016 rok.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje:

– wydawane są zaświadczenia osobom, które w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy;

– osoby, które nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia, mogą zrobić to za pomocą Internetu wybierając zakładkę usługi elektroniczne, następnie wybrać elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które posiadają profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny;

– wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć też pisemnie i wysłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12 b z dopiskiem „zaświadczenie do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych”.

WAŻNE:

Należy pamiętać, aby we wniosku podać dokładne swoje dane, PESEL oraz adres, na który urząd ma wysłać zaświadczenie. Prosimy również o podanie aktualnego numeru telefonu lub adresu e- mail. W razie wątpliwości pracownik urzędu będzie się z Państwem kontaktował.

UWAGA!

Osoby, które pobrały stypendium w 2017 roku, składają do urzędu skarbowego jedynie wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy.

Osoby chętne do złożenia wniosku do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego mogą zgłaszać się do urzędu pracy (z dokumentem tożsamości) do pokoju nr 6 w godzinach od 8.15 do 15.30 po stosowne zaświadczenie.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE:

Stypendia wypłacone osobom bezrobotnym ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i tym osobom zaświadczenia nie będą wydawane.

Szczegółowych informacji na temat wydawanych zaświadczeń udzielają:

– osobom zarejestrowanym – doradcy klienta – w pokojach 17, 19, 20, 21, 25, 27;

– osobom wyrejestrowanym – pracownicy w pok. 6: tel. 76 746 14 39; 76 746 14 40; 76 746 14 35.

AUTOR: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Udostępnij

  • wykop.pl

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "Otrzymałeś stypendium z Funduszu Pracy? Dostaniesz zwrot podatku"

Powiadom o
avatar

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Agnieszka
Gość
Agnieszka
5 miesięcy 27 dni temu

Kochani! Uważajcie z tym przepisem . Nie śpieszcie się do US po pieniądze. Ja, mimo, że jestem osobą bezrobotną będę musiała zapłacić Państwu 280 zł. + karne odsetki 🙂 za zwłokę, gdyż przepis wszedł w życie w kwietniu a ja w listopadzie zostałam zawiadomiona przez Urząd Pracy, że mam się zgłosić po pieniądze do US. Załamałam się.

wpDiscuz