Opowiadała młodzieży o wypadkach drogowych

2

Policjantka spotkała się z uczniami Technikum Górniczego w Lubinie. Celem zajęć było podniesienie świadomości komunikacyjnej młodzieży, między innymi poprzez omówienie przyczyn i skutków wypadków drogowych, jak również obowiązku udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia drogowego.

Policjantka z lubińskiej komendy w prowadzonych zajęciach, przy użyciu prezentacji multimedialnej, omówiła tematy dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz rozmawiała z uczniami o zagrożeniach jakie mogą występować na drodze. Przypomniała najważniejsze przepisy ruchu drogowego, a także zaprezentowała zdarzenia i tragiczne w skutkach wypadki drogowe, które miały miejsce na terenie powiatu lubińskiego. Funkcjonariuszka przypomniała również o obowiązku i zasadach udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia drogowego, a także odpowiedniego zabezpieczenia takiego miejsca.

Policjantka przedstawiła również problem alkoholu i środków odurzających u kierowców, którzy decydują się po tych substancjach kierować pojazdem. Omówiła konsekwencje karne z tym związane. Policjantka spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony młodzieży szkolnej jak i grona pedagogicznego. Uczniowie z dużym z dużym zaangażowaniem brali udział w spotkaniu i niejednokrotnie wykazywali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość