Sklep gastronomiczny
Oficjalny portal miasta Lubina
Dziś  °C
Jutro  °C
 
      Czwartek, 26 maja 2016r.
Imieniny:  Filip, Paulina, Marianna, Ewelina, Paweł
 
Strona główna -

Ogłoszenia - Nieruchomości - Sprzedam działkę

25 maja 2016 godz. 16:52
Działki budowlane położone w malowniczym miejscu w miejscowości Gorzyca( blisko drogi na Bolanów). Wszystkie media w drodze. Dojazd do działki częściowo asfaltowy. Pobliskie działki zabudowane. 5 działek posiada bezpośredni dostęp do lasu - tył działki to kawałek lasu. Charakterystyka miejscowości Gorzyca: Miejscowość położona 7km od Lubina, szybki dojazd do Lubina 2 trasami - przez Krzeczyn Mały lub Krzeczyn Duży a następnie kierunek na obwodnice lub przez ul. Przemysłową; komunikacja darmowa miejska; drogi asfaltowe/oświetlone, kościół, okoliczne lasy, ścieżki rowerowe, ogrodzony plac zabaw przy świetlicy, w świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczne, sportowe i aerobik. Teren niezagrożony kopalnią odkrywkową, brak zagrożeń i uniedogodnień związanych z bliskością kopalni - zanieczyszczenie powietrza, tąpnięcia itp., teren niezagrożony powodzią. W odległości ok 200m od sprzedawanych działek powstaje sklep ogólnospożywczy a także duży plac zabaw z boiskami dla najmłodszych. Wielkości i wymiary działek: 1. 195/38 - 0,1009ha - front 37m x 26m x 36m x 32m - rezerwacja 2. 195/39 - 0,1009ha - front 30m x 32m x 29,5m x 38m - rezerwacja 3. 413/1 - 0,1863ha - front 43m x 37m x 55m x 43m - 95 000 zł 4. 413/2 - 0,1000ha - front 29m x 37m x 34m x 28m - 69 000 zł 5. 413/3 - 0,1000ha - front 31m x 32m x 31m x 34m - sprzedana 6. 413/5 - 0,1040ha - front 34m x 33m x 30m x 33m - 69 000 zł 7. 413/6 - 0,1000ha - front 33m x 33m x 27m x 33m - 60 000 zł 8. 413/7 - 0,1000ha - front 30m x 33m x 33m x 31m - sprzedana 9. 413/8 - 0,1501ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - rezerwacja 10. 413/9 - 0,1400ha - front 21m x 74m - Tył działki to las - 100 000 zł 11. 413/10 - 0,1532ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - 100 000 zł 12. 413/11 - 0,1528ha - front 21m x 77m - Tył działki to las - 100 000 zł Drogi wewnętrzne 10 metrowe. Cena w zależności od działki.

23 maja 2016 godz. 22:40

23 maja 2016 godz. 21:00

23 maja 2016 godz. 18:53

23 maja 2016 godz. 16:51

23 maja 2016 godz. 15:28
Działki budowlane położone w pięknym miejscu bezpośrednio obok lasu w miejscowości Gorzyca( blisko drogi na Bolanów). Wszystkie media w drodze. Dojazd do działki częściowo asfaltowy. Pobliskie działki zabudowane. 5 działek posiada bezpośredni dostęp do lasu - tył działki to kawałek lasu. Charakterystyka miejscowości Gorzyca: Miejscowość położona 7km od Lubina, szybki dojazd do Lubina 2 trasami - przez Krzeczyn Mały lub Krzeczyn Duży a następnie kierunek na obwodnice lub przez ul. Przemysłową; komunikacja darmowa miejska; drogi asfaltowe/oświetlone, kościół, okoliczne lasy, ścieżki rowerowe, ogrodzony plac zabaw przy świetlicy, w świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczne, sportowe i aerobik. Teren niezagrożony kopalnią odkrywkową, brak zagrożeń i uniedogodnień związanych z bliskością kopalni - zanieczyszczenie powietrza, tąpnięcia itp., teren niezagrożony powodzią. W odległości ok 200m od sprzedawanych działek powstaje sklep ogólnospożywczy a także duży plac zabaw z boiskami dla najmłodszych. Wielkości i wymiary działek: 1. 195/38 - 0,1009ha - front 37m x 26m x 36m x 32m - rezerwacja 2. 195/39 - 0,1009ha - front 30m x 32m x 29,5m x 38m - rezerwacja 3. 413/1 - 0,1863ha - front 43m x 37m x 55m x 43m - 95 000 zł 4. 413/2 - 0,1000ha - front 29m x 37m x 34m x 28m - 69 000 zł 5. 413/3 - 0,1000ha - front 31m x 32m x 31m x 34m - sprzedana 6. 413/5 - 0,1040ha - front 34m x 33m x 30m x 33m - 69 000 zł 7. 413/6 - 0,1000ha - front 33m x 33m x 27m x 33m - 60 000 zł 8. 413/7 - 0,1000ha - front 30m x 33m x 33m x 31m - sprzedana 9. 413/8 - 0,1501ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - rezerwacja 10. 413/9 - 0,1400ha - front 21m x 74m - Tył działki to las - 100 000 zł 11. 413/10 - 0,1532ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - 100 000 zł 12. 413/11 - 0,1528ha - front 21m x 77m - Tył działki to las - 100 000 zł Drogi wewnętrzne 10 metrowe. Cena w zależności od działki. tel. 690 125 601

23 maja 2016 godz. 12:09

23 maja 2016 godz. 09:02
Kancelaria Pełnomocnika Podatkowego Janusz Huzarski uprzejmie informuje, że już ponad 8 lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na reprezentowaniu przed: 1. urzędem skarbowym lub urzędem kontroli skarbowej ewentualnie izbą skarbową w trakcie postępowania kontrolnego i podatkowego w zakresie: podatku dochodowymi od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieujawnionych źródeł przychodów itp., 2. urzędem skarbowym ewentualnie izbą skarbową w trakcie postępowań dotyczących odzyskania nadpłaconego podatku VAT przy sprzedaży terenów budowlanych, 3. gminą ewentualnie samorządowym kolegium odwoławczym w trakcie postępowań w związku z ustaleniem opłaty z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 4. wojewodą lub starostą czy gminą ewentualnie samorządowym kolegium odwoławczym w trakcie postępowań dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości pod budowę drogi publicznej, ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 5. organami samorządowymi tych właścicieli nieruchomości którzy sprzedali działkę i obawiają się zawyżonej renty planistycznej; 6. organami samorządowymi tych posiadaczy nieruchomości którzy zamierzają lub dokonali podziału bądź scalenia swojej nieruchomości i obawiają się zawyżonej opłaty adiacenckiej; 7. organami samorządowymi tych właścicieli nieruchomości których wartość nieruchomości wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 8. innymi organami państwowymi w sprawach np. ZUS, PIP, PIH. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące naszej działalności. Posiadam doświadczenie i wiedzę popartą licznymi wygranymi sprawami. Kancelaria Pełnomocnika Podatkowego Janusz Huzarski

22 maja 2016 godz. 22:49

22 maja 2016 godz. 18:40

21 maja 2016 godz. 20:28

21 maja 2016 godz. 19:39

21 maja 2016 godz. 17:07

21 maja 2016 godz. 14:15

21 maja 2016 godz. 09:29

21 maja 2016 godz. 09:11

20 maja 2016 godz. 15:39

20 maja 2016 godz. 14:57
POLECAMY ! ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY W LUBINIE ! Powierzchnia działki: 19625 m2. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem PM. Teren przeznaczony jest dla usług (komercyjnych i niekomercyjnych) i innych nieuciążliwych form działalności gospodarczej (usługowo-produkcyjnej, naprawczej, magazynowej, wytwórczej i przetwórczej). Na wspomnianym terenie dopuszcza się: lokalizację mieszkań, które mogą zająć do 40 % kubatury budynków, zlokalizowanych na danej nieruchomości, zieleń urządzoną, niezbędne urządzenia melioracyjne oraz elementy małej architektury, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, budowę garaży, poszerzenie ulic publicznych oraz przeprowadzenie ulic wewnętrznych, miejsca postojowe, sieć infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia towarzyszących tym sieciom. Media na granicy działki. Od wschodniej części działki znajduje się węzeł ciepłowniczy WPEC Legnica. Wokół północnej i wschodniej granicy działki znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa - wybudowane w 2012 r. Wzdłuż południowej części działki znajduje się rów melioracyjny. Przez działkę przechodzi energetyczna linia SN z przejściem na kablową - zasilającą Osiedle Ustronie w Lubinie. Teren bardzo atrakcyjnie położony pod względem komunikacyjnym i logistycznym. Doskonały dojazd dla samochodów ciężarowych, dzięki czemu działka stanowi doskonałe miejsce pod budowę hali produkcyjnej, magazynowej, składy budowlane, centrum logistyczne. Warto również zaznaczyć, iż działka znajduje się 800 m od zjazdu z drogi krajowej nr 3. W otoczeniu działki renomowana spółka- JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. (centrum dystrybucyjne sieci Biedronka) oraz firmy produkcyjno – handlowe. Szczegółowe informacje, dokumentacja dostępna w biurze - ZAPRASZAMY ! CENA: 2 000 000 zł.

20 maja 2016 godz. 12:17

20 maja 2016 godz. 12:13

20 maja 2016 godz. 11:34

19 maja 2016 godz. 13:53

19 maja 2016 godz. 10:52

18 maja 2016 godz. 20:18

18 maja 2016 godz. 13:26
Działki budowlane położone w malowniczym miejscu w miejscowości Gorzyca( blisko drogi na Bolanów). Wszystkie media w drodze. Dojazd do działki częściowo asfaltowy. Pobliskie działki zabudowane. 5 działek posiada bezpośredni dostęp do lasu - tył działki to kawałek lasu. Charakterystyka miejscowości Gorzyca: Miejscowość położona 7km od Lubina, szybki dojazd do Lubina 2 trasami - przez Krzeczyn Mały lub Krzeczyn Duży a następnie kierunek na obwodnice lub przez ul. Przemysłową; komunikacja darmowa miejska; drogi asfaltowe/oświetlone, kościół, okoliczne lasy, ścieżki rowerowe, ogrodzony plac zabaw przy świetlicy, w świetlicy prowadzone są zajęcia artystyczne, sportowe i aerobik. Teren niezagrożony kopalnią odkrywkową, brak zagrożeń i uniedogodnień związanych z bliskością kopalni - zanieczyszczenie powietrza, tąpnięcia itp., teren niezagrożony powodzią. W odległości ok 200m od sprzedawanych działek powstaje sklep ogólnospożywczy a także duży plac zabaw z boiskami dla najmłodszych. Wielkości i wymiary działek: 1. 195/38 - 0,1009ha - front 37m x 26m x 36m x 32m - rezerwacja 2. 195/39 - 0,1009ha - front 30m x 32m x 29,5m x 38m - rezerwacja 3. 413/1 - 0,1863ha - front 43m x 37m x 55m x 43m - 95 000 zł 4. 413/2 - 0,1000ha - front 29m x 37m x 34m x 28m - 69 000 zł 5. 413/3 - 0,1000ha - front 31m x 32m x 31m x 34m - sprzedana 6. 413/5 - 0,1040ha - front 34m x 33m x 30m x 33m - 69 000 zł 7. 413/6 - 0,1000ha - front 33m x 33m x 27m x 33m - 60 000 zł 8. 413/7 - 0,1000ha - front 30m x 33m x 33m x 31m - sprzedana 9. 413/8 - 0,1501ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - rezerwacja 10. 413/9 - 0,1400ha - front 21m x 74m - Tył działki to las - 100 000 zł 11. 413/10 - 0,1532ha - front 21m x 75m - Tył działki to las - 100 000 zł 12. 413/11 - 0,1528ha - front 21m x 77m - Tył działki to las - 100 000 zł Drogi wewnętrzne 10 metrowe.

17 maja 2016 godz. 14:27

16 maja 2016 godz. 22:42

16 maja 2016 godz. 18:05

16 maja 2016 godz. 14:50

16 maja 2016 godz. 11:32

15 maja 2016 godz. 21:40

14 maja 2016 godz. 12:44

14 maja 2016 godz. 10:41

14 maja 2016 godz. 09:36

14 maja 2016 godz. 07:29

13 maja 2016 godz. 23:20

13 maja 2016 godz. 00:00

12 maja 2016 godz. 14:26


Szukaj ogłoszeń
Dodaj ogłoszenie

Musisz być zalogowany aby móc dodawać ogłoszenia

Nick:
Hasło:


..
zwiększ kontrast dla osób słabowidzących