Obiekty sportowe

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA PRZY ULICY ODRODZENIA 28 B W LUBINIE

LOKALIZACJA

Hala widowiskowo sportowa zlokalizowana została w centrum miasta. Główny wjazd na halę zaprojektowany został od strony ulicy Odrodzenia oraz od ulicy Kolejowej. Hala stanowi jeden budynek kubaturowy z kondygnacją podziemną i dwiema nadziemnymi.
W ramach projektowanej inwestycji zaplanowano 108 miejsc parkingowych w podziemiu budynku oraz 354 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na parkingach naziemnych. Na terenie mogą również parkować autokary, dla których plac manewrowy został usytuowany od strony południowej hali. Dodatkowo do dyspozycji pozostają 143 miejsca postojowe w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji.
Zakłada się, że hala będzie wykorzystywana dla rozgrywek różnych dyscyplin zespołowych, stąd wprowadzone do projektu pozycje związane z przygotowaniem boisk (maty) oraz magazyn dla odpowiedniego sprzętu sportowego. Projekt uwzględnia wytyczne organizacji sportowych (piłka ręczna) do rozgrywania spotkań pod względem zaplecza oraz wymiarów hali (siatkówka).

PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Obszar opracowania: Pdz=37 762,62 m2= 3,77 ha
Kubatura: V=122 865,12 m3
Powierzchnia zabudowana projektowanej hali: Pz = 6103,45 m2
Powierzchnia netto pomieszczeń: Pn= 16246,76 m2
Wymiary areny sportowej: 45 x 24 m
Ilość miejsc na widowni (ogółem): 3727
Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 246 w terenie (w tym 15 dla osób niepełnosprawnych) 108 w garażu otwartym

 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU

Zaprojektowano halę widowiskowo sportową z pomieszczeniami i funkcjami towarzyszącymi , w części zapleczowej oraz w przestrzeni pod trybunami stałymi.

Podpiwniczenie – zlokalizowano w nim parking podziemny na 108 miejsc postojowych, magazyn o pow. 1380m2 służący również obiektom Regionalnego Centrum Sportowego, rozdzielnie elektryczne, transformatory, kotłownię gazową, archiwum zakładowe oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi (przebieralnie, umywalnie)
Parter – ARENA SPORTOWA – o powierzchni 1125m2 z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny. Na poziomie areny zaprojektowano trybuny składane (teleskopowe) na 1588 miejsc, które po złożeniu umożliwią wykorzystanie areny sportowej jako hali widowiskowej do organizacji imprez – koncertów, wystaw, zabaw. W celu organizacji wymienionych imprez zaprojektowano składaną scenę o wymiarach 22 x 10m wraz z zapleczem.
Przy głównej arenie sportowej zaprojektowano magazyn sprzętu z dokiem przeładunkowym umożliwiającym swobodne dostarczanie niezbędnego sprzętu do organizacji różnych wydarzeń sportowych i widowiskowych.

Przy głównej arenie sportowej zaprojektowano również salę treningową o wymiarach 10,84 x 20,98m wraz z magazynem oraz zapleczem szatniowym, pokojem badania dopingu, pokojem dla sędziów. Projekt umożliwia swobodny wjazd na halę karetki pogotowia ratunkowego.

Do hali widowiskowo sportowej prowadzi wejście główne z dwoma przedsionkami, z hallem głównym wraz z kafeterią i małym zapleczem gastronomicznym oraz rozmieszczonymi po dwóch stronach wejścia głównego kasami – dostępnymi z zewnątrz oraz szatniami dla widzów. Zespoły sanitarne ogólnodostępne znajdują się po czterech stronach głównej areny.
Po lewej stronie areny od wejścia głównego zaprojektowano boiska do gry w squash’a wraz z recepcją i szatniami dla grających oraz widownią. Zaplanowano 4 boiska do gry w squash’a.

Po prawej stronie areny zaprojektowano zaplecze szatniowe (4 szatnie) oraz zaplanowano funkcje towarzyszące obejmujące odnowę biologiczną z sauną i jacuzzi oraz siłownię. Wymienione funkcje skierowane są szczególnie dla sportowców, którzy będą korzystać z hali sportowej na co dzień.

I piętro – na pierwsze piętro prowadzą klatki schodowe zlokalizowane po czterech stronach budynku hali oraz dwa dźwigi osobowe, umożliwiające wjazd na piętro osobom niepełnosprawnym. Na piętrze zostały zaprojektowane dwie sale wraz z aneksami – sala VIP oraz sala informatyczna dla dziennikarzy, która może pełnić funkcję sali szkoleniowej lub konferencyjnej. Z obu sal widoczna jest arena sportowa. Na piętrze zlokalizowane zostały również zespoły sanitarne.

II piętro – projekt przewiduje na drugim piętrze głównie pomieszczenia administracyjne i biurowe o powierzchni około 300m2, dwie sale konferencyjne z aneksem jadalnym (pokojem socjalnym), pomieszczenia przeznaczone dla obsługi technicznej imprez sportowych i koncertów, reżyserkę oraz kamery. Na piętrze zaprojektowano trybuny stałe na łączną ilość miejsc 2149, loże VIP ze 157 miejscami, pomieszczenie nad wejściem głównym do hali oraz miejsce na punkty sprzedaży mobilnej.

Loże VIP – tzw. „jaskółki” zaprojektowano nad trybuną stałą, 9 boksów na ogólną liczbę miejsc 36. Loża VIP ma bezpośrednie połączenie z salą VIP na pierwszym piętrze poprzez klatkę schodową oraz windę.
Obsługa osób niepełnosprawnych – wszystkie drzwi wejściowe oraz wewnętrzne do budynku pozbawione są progów. Wszystkie pomieszczenia i zespoły sanitarno szatniowe są ogólnodostępne, w których przewiduje się pobyt osób na wózkach inwalidzkich. W umywalniach zaprojektowano brodziki natryskowe w postaci obniżeń w posadzce. W szatniach wszystkie szafki są dostosowane do użytkowania przez osoby na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano również dźwigi osobowe ułatwiające dostanie się osobom na wózkach inwalidzkich na piętro hali. Na poziomie areny sportowej przewidziano miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parkingu zaprojektowano 20 miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.