Nowoczesny dworzec i bezpłatne bilety do Wrocławia

1549

Dworzec Lubin – taką nazwę będzie nosił projektowany dworzec kolejowy w Lubinie, który ma się stać centrum dużego węzła kolejowego i autobusowego, połączonego z trasą S3. Plan jego budowy przedstawił dziś prezydent Robert Raczyński.

PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniają, że biegnąca przez Lubin trasa dla pociągów pasażerskich ma być gotowa za dziesięć miesięcy.

– Zakończenie inwestycji z odpowiednią przebudową infrastruktury, umożliwiającą wprowadzenie tam ruchu pociągów pasażerskich nastąpi według umowy w lipcu 2019 roku i wykonawca nie przewiduje zmian tego terminu – informuje Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK.

Do tego czasu władze Lubina chcą rozpocząć budowę nowoczesnego dworca, z nadziemnym przejściem, schodami ruchomymi i peronami dostępnymi z dwóch stron. Oprócz kolei znajdą tu swoje miejsce również międzynarodowi przewoźnicy autokarowi, firmy realizujące połączenia krajowe i właściciele busów kursujących na regionalnych trasach. Miasto zabiega też o to, by linia Intercity relacji Berlin-Wrocław przebiegała przez Lubin i Legnicę.

– Centrum przesiadkowe zostało ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta już siedem lat temu. To jest część koncepcji, która jest konsekwentnie rozwijana – twierdzi Robert Raczyński. – Celowo nie ujawniałem naszych planów, ponieważ grunt wokół przyszłego dworca należał do kolei i chcieliśmy uniknąć spekulacji cenami tych nieruchomości. Wartość terenów inwestycyjnych gwałtownie wzrosłaby w chwili przedstawienia tej koncepcji. W tym miejscu znajdują się też tereny miejskie, do których sprzedaży przez wiele lat mnie nakłaniano, co przyniosłoby miastu tylko tymczasowy zysk. Dziś, kiedy wszystkie elementy są ułożone, możemy tę koncepcję ujawnić – dodaje prezydent.

Kwestia gruntów została już objęta porozumieniami podpisanymi przez miasto z PKP PLK. Władze podjęły też rozmowy z Kolejami Dolnośląskimi na temat stworzenia specjalnej oferty dla pochodzących z Lubina studentów.

– Proszę studentów, by wstrzymali się z wynajmowaniem mieszkań w przyszłym roku akademickim, ponieważ w ramach promocji chcemy opłacić bilety kolejowe wszystkim studentom dojeżdżającym z Lubina do Wrocławia – mówi Raczyński.

Władze Lubina chcą studentom zaoferować bezpłatne bilety kolejowe, zachęcając inne dolnośląskie samorządy do stworzenia regionalnego modelu dopłat do biletów dla uczniów i studentów. Prezydent nie ukrywa, że chce wykorzystać fakt, iż studentom przysługują ustawowe ulgi i – podobnie jak w przypadku finansowania biletów uczniowskich w Lubińskich Przewozach Pasażerskich – sięgnąć po środki z budżetu województwa.

Dworzec Lubin – wizualizacja

Takim przedsięwzięciem jest zainteresowany Marcin Białkowski, kandydujący na urząd wójta gminy wiejskiej Lubin, przez której tereny biegnie część remontowanej obecnie trasy kolejowej: – Już teraz musimy zadbać o to, by na terenie gminy Lubin były stacje kolejowe – bezpieczne, atrakcyjne, do których doprowadzona jest droga. Musimy w tym celu współpracować w sposób ponadregionalny. Dlatego też jako kandydat na wójta jestem zainteresowany, by promocyjnym biletem dla studentów objęta została młodzież z gminy wiejskiej – zapewnia.

Robert Raczyński jest zdania, że – podobnie jak w przypadku rozbudowy Regionalnego Centrum Sportowego – Dworzec Lubin to realny plan na najbliższe pięć lat. Dowodem na to są drogowe inwestycje prowadzone wokół tego miejsca we współpracy z powiatem lubińskim i województwem dolnośląskim.

– Powstanie szybki most komunikacyjny między nowym dworcem a trasą S3. To połączenie również było przygotowywane przez ostatnich kilka lat. Rozpoczęliśmy budową tzw. małej obwodnicy, a dzisiaj miasto razem z powiatem lubińskim buduje czteropasmowy odcinek między aleją generała Maczka a drogą ekspresową – opowiada Tymoteusz Myrda, radny województwa dolnośląskiego. – Do tego udało się pozyskać 20 milionów z budżetu województwa na wybudowanie obwodnicy Krzeczyna Wielkiego, która pozwoli wyprowadzić z tej miejscowości ruch tranzytowy i skomunikować tereny zlokalizowanej tam strefy przemysłowej. Ostatnim etapem tego będzie przebudowa rejonu ulicy Chocianowskiej, dzięki czemu z tego miejsca można będzie w kilka minut dostać się do strefy lub do węzła S3.

Nowy dworzec z takim układem komunikacyjnym ma pomóc w pozyskiwaniu inwestorów w strefie przemysłowej.


Dworzec Lubin – wizualizacja:

 

 

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość