Mamy nowe zawody górnicze

10

Resort edukacji wprowadził na listę nauczanych zawodów dwie nowe profesje górnicze. Zmiana ta jest na rękę m.in. KGHM, który będzie mógł liczyć na młodą kadrę przygotowaną specjalnie do pracy w górnictwie metali.

Fot. KGHM

Zawody wprowadzone w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej to górnik i technik specjalizujący się w podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny. Jak informuje biuro prasowe KGHM, w dotychczasowych programach nauczania i egzaminach zawodowych nacisk kładziono na zagadnienia związane z eksploatacją złóż węgla kamiennego, co utrudniało przygotowanie zawodowe przyszłych górników miedzi i innych rud. Tymczasem wydobycie węgla i rud metali znacząco różni się w wielu kwestiach, począwszy od rodzajów wykorzystywanych maszyn, poprzez odmienne systemy wybierania złoża i techniki urabiania, kwestie zagrożeń czy problemy ekologiczne.

Rozporządzenie MEN oznacza, że w programach kształcenia pracowników górnictwa metali zagadnienia dotyczące wydobycia węgla kamiennego będą przekazywane w podstawowym zakresie. Młodzi górnicy i technicy będą zapoznawać się przede wszystkim z technologią wydobycia rud metali, wiedzą na temat maszyn górniczych typowych dla branży czy zagrożeń występujących w kopalniach, w których wydobywa się rudę miedź i inne surowce. Również egzamin zawodowy będzie skoncentrowany na kwestiach kluczowych dla profesjonalistów z branży metalowej.

– Bardzo zależy nam na tym, aby nasi absolwenci byli właściwie przygotowani do wejścia na rynek pracy. Do tego są potrzebne zarówno wiedza i umiejętności, jak i formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie nowych zawodów pozwoli na zmianę proporcji pomiędzy treściami dotyczącymi górnictwa miedziowego i górnictwa węglowego w nowych zawodach, na korzyść tego pierwszego. Tym samym możliwe będzie usprawnienie procesu kształcenia oraz lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w górnictwie miedziowym – mówi Lucyna Kubis, dyrektor Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

źródło: Regionfan.pl

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość