Lubińskie organizacje nagrodzone przez marszałka

3

Fundacja dla Zwierząt „Podaj łapę” z Lubina znalazła się w gronie stu najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w naszym województwie. W zorganizowanym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych konkursie „Aktywni na 100%” wyróżnione zostały także trzy inne stowarzyszenia działające na terenie powiatu lubińskiego. Kryształowe statuetki oraz dyplomy uznania wręczał laureatom marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Od lewej: Barbara Skórzewska (Civis Europae) i Angelika Janosik („Podaj łapę”)

Na Dolnym Śląsku działa aż 11,3 tys. organizacji pozarządowych. Kapituła konkursowa wyróżniła z tego grona sto szczególnie zasłużonych dla animacji i rozwoju społeczności lokalnych. Ideą konkursu „Aktywni na 100%” było docenienie lokalnych organizacji z Dolnego Śląska aktywnie działających na rzecz swoich społeczności, a pretekstem do wręczenia stu nagród – obchodzone w tym roku stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uhonorowanie laureatów miało miejsce podczas IV Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego, który w tym roku odbył się w Krzyżowej koło Świdnicy.

W województwie dolnośląskim najwięcej organizacji działa w skali nie większej niż lokalna – najbliższego sąsiedztwa, gminy lub powiatu. Ponad połowa z nich  funkcjonuje wyłącznie w oparciu o pracę społeczną.

– Dolnośląskie NGO działają profesjonalnie, współpracujemy z nimi od lat organizując konkursy dofinansowujące ich działalność. Składają setki swoich projektów i skutecznie zdobywają dofinansowanie. Na wrześniowej sesji podjęliśmy uchwałę i przyjęliśmy program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku  na 2019 rok – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Wśród nagrodzonych znalazły się cztery organizacje z powiatu lubińskiego: Fundacja dla Zwierząt „Podaj łapę”, Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców, Stowarzyszenie Civis Europae (wszystkie z Lubina) oraz Towarzystwo Przyjaciół Rudnej. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ktoś nas docenił, choć nie robiliśmy tego dla poklasku. Oby było więcej takich chwil – mówi Angelika Janosik, prezes Fundacji „Podaj Łapę”. – Przy tej okazji chciałabym również przypomnieć hasło, które na co dzień nam towarzyszy: „Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem” – dodaje.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość