Lubińska policja rekrutuje

1

Lubińska policja ponownie otwiera drzwi dla wszystkich zainteresowanych pracą w jej szeregach. Dzisiaj i w piątek, 5 i 7 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie można dowiedzieć się wszystkiego o rekrutacji i służbie, a także złożyć dokumenty aplikacyjne.

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia czekają w komendzie przy ulicy Traugutta 5 i 7 grudnia w godzinach 8-15.

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej policji mogą składać dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7.30 do 15). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów 76 8406 213, 76 8406 214.

Aby ubiegać się o pracę w policji trzeba przynieść: podanie o przyjęcie do służby w policji; wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B); dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie; kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie; książeczkę wojskową zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość