Liceum dla dorosłych i szkoła policealna Royal College

415

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje, zapraszamy do liceum dla dorosłych lub szkoły policealnej w Royal College.

Aby uzyskać średnie wykształcenie, zapisz się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Oferta liceum skierowana jest do absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Możliwe jest również przeniesienie do nas z innej szkoły.

Nauka dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej trwa cztery lata, dla absolwentów gimnazjum – trzy lata, a dla absolwentów szkoły zawodowej – dwa lata.

W naszej szkole zajęcia organizowane się w systemie zaocznym, co oznacza, że lekcje odbywają się soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Jest to korzystne zwłaszcza dla osób pracujących, bo dzięki takiej organizacji nauki nie muszą rezygnować z pracy zawodowej oraz łatwiej im pogodzić codzienne obowiązki z nauką.

Liceum dla dorosłych nie tylko da Ci średnie wykształcenie, ale umożliwi też przystąpienie do matury lub rozpoczęcie nauki w szkole policealnej dla dorosłych.

Jeśli posiadasz już średnie wykształcenie, zapraszamy do studium policealnego dla dorosłych. Oferta tej szkoły skierowana jest do wszystkich osób posiadających wykształcenie średnie, ale co ważne nie jest wymagane posiadanie matury. Nauka w szkole policealnej również odbywa się w systemie zaocznym, trwa od półtora roku do dwóch lat i daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu. W trakcie nauki słuchacze oprócz zajęć teoretycznych, realizują również zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.  

Aktualnie prowadzimy nabór na kierunki: technik administracji, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy, za który szkoła nie pobiera czesnego. Absolwenci każdego kierunku, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego, otrzymują tytuł technika.

Warto skorzystać z oferty naszych szkół dla dorosłych, ponieważ mamy bardzo niskie czesne, profesjonalną kadrę o bogatym i wieloletnim doświadczeniu zawodowym, odpowiednią bazę dydaktyczną oraz gwarantujemy wysoką jakość nauczania. Naszym atutem jest również dobra lokalizacja w centrum miasta. Co ważne, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń – nie organizujemy egzaminów wstępnych i nie ma górnej granicy wieku. Ponadto wystawiamy legitymacje uczniowskie uprawniające do zniżek oraz zaświadczenia o pobieraniu nauki.

Aby skorzystać z naszej oferty i zapisać się do szkoły, należy dostarczyć świadectwo i dwa zdjęcia legitymacyjne oraz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, które dostępne jest w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej pod adresem: www.royal.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ulicy Odrodzenia 34 lub telefonicznie pod numerem: 76 844 30 30.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość