Konkurs plastyczny „Bezpiecznie w sieci”

7

Uczniowie podstawówki powinni zainteresować się tym tematem. W ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego pn.” Świadomy Junior” dolnośląska policja ogłasza konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny w sieci”. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych całego województwa dolnośląskiego. Zgodnie z przyjętymi założeniami konkurs polega na przygotowaniu przez dzieci i młodzież plansz edukacyjnych z zakresu problematyki cyberzagrożeń.

Konkurs ma na celu:

–  Edukację w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”.
– Poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń.
–  Kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci” .
–  Zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.
– Stworzenie plansz edukacyjnych dla  dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu będzie stworzenie PLANSZY EDUKACYJNEJ składającej się min. z czterech wariantów właściwego zachowania w sieci. Każdy wariant obejmuje dwa obszary – hasła obejmujące do jednego zagadnienia.

Przykładowy wariant: nagłówek „OBCY” – hasło 1: Nie wszyscy mają wobec Ciebie dobre intencje. Hasło 2: Nie zostań ofiarą przestępstwa. Konkurs rozpoczyna się od 14 stycznia 2019 roku i trwa do 5 kwietnia 2019 roku.

Szczegóły oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej lubińskiej policji (pod artykułem).

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość