Komunikatywny Europejczyk

Już po raz dziesiąty w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie odbył się dwujęzyczny konkurs Komunikatywny Europejczyk. Jego pomysłodawczyniami i organizatorkami są nauczycielki języków obcych, pracujące w tej szkole.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie nauki języków obcych wśród młodzieży. Główny akcent położony jest na komunikatywność oraz umiejętność skutecznego i poprawnego posługiwania się równolegle dwoma językami obcymi.

Uczestnicy rozwiązują zadania wymagające prawidłowej reakcji językowej w typowych sytuacjach codziennego życia. Każdy komunikat formułowany jest w dwóch wybranych przez nich językach obcych. Większość uczestników decyduje się na język angielski i niemiecki, nieliczni piszą odpowiedzi po francusku lub rosyjsku.

Zadania konkursowe przygotowywane są w dwóch wariantach. Łatwiejszy zestaw skierowany jest do gimnazjalistów, a od tego roku również dla klas siódmych szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują zadania o wyższym stopniu trudności.

Ocenie poddawana jest umiejętność trafnego przekazu informacji oraz poprawność i bogactwo językowe.

Konkurs Komunikatywny Europejczyk cieszy się dużą popularnością i na stałe wpisał się w kalendarz wielu placówek oświatowych naszego rejonu, przyczyniając się również do współpracy środowisk nauczycielskich.

Co roku bierze w nim udział wielu młodych poliglotów. Poszczególne szkoły organizują własne eliminacje, ponieważ każdą placówkę reprezentować może maksymalnie pięciu uczniów.

W jubileuszowej, dziesiątej edycji udział wzięło 46 uczestników z 13 szkół rejonu lubińskiego. Tegorocznych laureatów poznamy po sprawdzeniu przez jury prac konkursowych.

AUTOR i FOT. II LO w Lubinie

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz