Kalendarium


"Tak kiedyś prawdopodobnie wyglądało Wzgórze Zamkowe"

 

Wzmianka w Geografie Bawarskim o 20 grodach prasłowiańskiego plemienia Dziadoszan. Wśród nich jest leżąca blisko Lubina – Cobena (Chobienia).

1017 Cesarz niemiecki Henryk II zmuszony do odwrotu spod Głogowa, przeciaga z wojskami przez Lubin do Wrocławia, niszcząc gród na Starym Lubinie.

1155 Bulla papieska z 23 IV wśród 13 śląskich kasztelanii wymienia Lubin


1178
Bolesław Wysoki wciela w rejon Lubina do prowincji wrocławskiej, a osadę na Starym Lubinie podnosi do godności miasta na prawie polskim.

ok. 1205 Jadwiga i Henryk I lokują nowe miasto Lubin pomiędzy kasztelanią (Park Wrocławski) a Starym Lubinem. Jadwiga funduje drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny.

1245 Bolesław II Rogatka w dokumencie wystawionym w Lubinie potwierdza istnienie kasztelanii.

ok. 1288 Książe ścinawski Przemko, prawdopodobnie nadaje Lubinowi (z mocą od 1289 r.) nowe prawo magdeburskie.

1295 Konrad II Garbaty w dokumencie o wójcie dziedzicznym użył zwrotu "civitas Lubyn” (miasto Lubin)

1310 23 VI w Głogowie 10 miast śląskich podpisuje umowę o zwalczaniu bandytyzmu na drogach. W imieniu Lubina występują : Henryk – wójt dziedziczny i Apeczko – rajea miejski.

1312 Dokument podziałowy księstwa głogowskiego wymienia " Castrum Lubyn". Biskup Wrocławski poleca krzyżowcom od Św. Ducha wybudować w Lubinie szpital.

1319 23. IV Książe Jan Ścinawski darowuje nowemu miastu Lubin – dawny gród Stary Lubin (Antiquum Lubyn).

1329 Hołd lenny Jana Ścinawskiego złożony Janowi Luksemburskiemu rozpoczyna okres czeski w dziejach ziemi lubińskiej.


1340-1349
Książe Ludwik I rozbudowuje zamek piastowski, wyposaża kaplicę zamkową. Otacza też miasto murem obronnym.

1353 Mikołaj Pruzio na zlecenie księcia Ludwika I ukończył w Lubinie dzieło: Vita Beate Hedwigis zwana zamiennie legenda obrazową o św. Jadwidze lub kodeksem Lubińskim.

1511 i 1515 Ukończenie budowy świątyni lubińskiej pw. NMP, a następnie lubińskiego ratusza.

1522 W kościele NMP poświęcono ołtarz główny – poliptyk Mistrza Lubińskich Ołtarzy.

1524 Książę legnicki Fryderyk II zezwala Casparowi Schwenkfeldiusowi z pobliskiego Lubinowi Osieka na działalność reformatorską. Głosi on w okolicy skrajne poglądy protestanckie i zostaje potępiony przez Lutra.

1526 Ferdynand I Habsburg przejmuje koronę węgierską i czeską oraz panowanie nad Śląskiem.

1619-1639 Wojna 30-letnia. Śmierć około 4000 osób w wyniku epidemii dżumy. Najazd Szwedów w 1631 r. niszczy i tak zmaltretowany Lubin.

1650 Przez Lubin przebiega trasa poczty konnej łączącej Wrocław z Berlinem. Potem była tu tranzytowa " posthalteria" łącząca Legnicę i Kłodzko z "trasą berlińską"

1652 22 XI w pobliskich Składowicach Jan Janston, polihistor, lekarz, przyrodnik kupuje pałac od von Haugwitza. Tutaj powstają jego wielkie dzieła wydawane w Amsterdamie.

1683 Wystawiono nowy szachulcowy kościół na wzgórzu Starego Lubina.


1741 16 VI
Prusacy zajmują Lubin


1806-1813
Kampania Napoleońska. Cesarz był tutaj dwukrotnie. (1807 i 1813)

1843 31 XII wydrukowano numer próbny pierwszej gazety lubińskiej.


1869
"Kolej żelazna" łączy Lubin z Legnicą. Połączenie z Rudną ( i trasa Wrocław – Zielona Góra). Lubin uzyskuje w 1871 r. , a od 1898 r. via Głogów także z Rawiczem.

1896 Franz Langer i Oskar Gadebusch zakładaja fabrykę mechanizmów pianinowych.


1905-1910
Rozbudowa Lubina, m.in. wodociągi, wieża ciśnień.

1913 Pierwszy na Ślasku objazdowy "kinoteatr" Reiholda Schustera ma stałą siedzibę.


1914
Hrabiowie zu Dohna z Chocianowa i von Ballestrem ze Szklar Górnych budują prywatną kolej żelazną łączącą ich miejscowość z Lubinem.

1933 30 I Naziści wywiesili flagi ze sfastyką, a następnego dnia zorganizowali "marsz tryumfu". Zbudowano nowe koszary.

1945 24 I Armia Czerwona pod Chobienią przełamała linię Odry. 8 II Lubin zajęły wojska I Frontu Ukraińskiego. 15 V władzę w mieście od komendanta Miszina przejmuje polska administracja.

1946 W Lubinie powstaje klub sportowy "Zawisza Lubin", który po wielu zmianach ostatecznie przyjmuje nazwę "Zagłębie Lubin" (1966).

1947 Większość Niemców wyjechała już na Zachód. Od 1947 r. osiedlano w okolicy Lubina Łemków.


1957
Udokumentowanie złoża rud miedzi przez Jana Wyżykowskiego na podstawie wcześniejszych prac prof. Józefa Zwierzyckiego

1961 1 VI utworzono Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi.

1964 Rusza Technikum Górnictwa Rud.


1968
Uroczyste otwarcie Zakładów Górniczych "Lubin"

1972 Pierwszy numer tygodnika "Konkrety"

1975 1 IX Legnica zostaje siedzibą nowego województwa. Lubin traci "oddech".

1980-1981 Fala strajków w zakładach przemysłu miedziowego. Powstaje "Solidarność", euforia ogarnia większość Lubinian.


1982 31 VIII
podczas tłumienia pokojowej manifestacji w czasie stanu wojennego ginie trzech mężczyzn, a wielu zostaje rannych.

1984 Od jesieni "Zagłębie" Lubin w I lidze piłki nożnej. "Szalikowcy" górą na nowym stadionie.


1990
W wolnych wyborach samorządowych wybrano prezydenta Roberta Raczyńskiego. Lubinowi nadano nowy herb.

1993 Utworzono CUPRUM 2000 przejęte w 2000 r. przez Telefonię DIALOG z siedzibą we Wrocławiu. Jest to największy niezależny operator telekomunikacyjny.


2002
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr od 1 października uruchamia Uczelnię Zawodową.


2002
Robert Raczyński zostaje pierwszym Prezydentem Lubina wybranym w wyborach bezpośrednich.

Opracowano na podstawie książki
p. Stanisława Tokarczuka pt. "Lubin. Dzieje miasta".