Instytucje

W Lubinie swoją siedzibę posiada wiele urzędów i instytucji, takich jak: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Urzędy Pocztowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Adresy urzędów

 • Starostwo Powiatowe w Lubinie
 • Urząd Miasta w Lubinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubnie
 • Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
 • Komisariat Policji w Lubinie
 • Komisariat Policji w Ścinawie
 • Komisariat Policji w Rudnej
 • Sanepid w Lubinie
 • Sąd Rejonowy w Lubinie
 • Prokuratura Lubin
 • adresy oddziałów pocztowych w Lubinie
 • Urząd Skarbowy w Lubinie
 • ZUS Inspektorat w Lubinie
 • Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie
 • Gmina Rudna