Europejskie Dni Pracodawców

0

W listopadzie zorganizowane zostały, po raz kolejny, Europejskie Dni Pracodawców, które są wydarzeniem międzynarodowym i wpisują się w działania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, którego hasłem przewodnim jest „Odkryj swój talent”.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przyłączył się do wspomnianego wydarzenia, promując wszelkie działania skierowane do pracodawców pozwalające na udzielenie wsparcia, a także chcąc pomóc młodzieży kończącej szkołę średnią w poznaniu lokalnego rynku pracy, zaistnieniu jako potencjalny pracownik i uświadomieniu potrzeb oraz oczekiwań pracodawców. Istotne było również zachęcenie młodzieży do poznania swoich talentów, predyspozycji, zainteresowań zawodowych.

W ramach EDP zorganizowano następujące wydarzenia:

1. Debatę „Młodzież i jej talenty, a rynek pracy”, na którą zaproszono młodzież klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego oraz pracodawców, którzy zechcieli poświęcić swój czas zawodowy młodym osobom, tj. PHU Lubinpex, Centrum Usług Finansowo-Ubezpieczeniowych, Usługi Księgowo-Ubezpieczeniowe, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak w sposób przemyślany planować własną karierę zawodową. Podjęte zostały działania, dzięki którym każdy uczestnik mógł odpowiedzieć sobie na pytania: Jakie ja posiadam talenty/kompetencje? Zaszczepić przekonanie, że każdy ma talent. Jak mogę wykorzystać je na rynku pracy? Jak wygląda rynek pracy, na co zwracać uwagę przy planowaniu własnej ścieżki kariery? Uświadomiono młodym ludziom, że korzystając z talentu będą wykonywać określoną pracę lub zadanie w sposób naturalny i spontaniczny czyli taki, który angażuje do danej pracy minimum energii. Będą robić to odruchowo. I dlatego nie tylko osiągną doskonałe rezultaty, ale także nie będą czuli zmęczenia, a to co będą robić, doda im sił. Będą wychodzić z pracy zadowoleni i szczęśliwi, a w tym, co robią będą mistrzami.

Podczas debaty pracodawcy zapoznali uczniów ze specyfiką zakładów pracy, występującymi zawodami oraz zapotrzebowaniem na pracowników. Ponadto odpowiadali na szereg pytań: czy aspiracje edukacyjne młodzieży są ściśle związane z aspiracjami zawodowymi, czy wybór szkoły i kierunku kształcenia zawodowego przesądza o przyszłym zawodzie? Jak wygląda rynek pracy u pracodawców? Jakich pracowników zatrudniają pracodawcy? W jaki sposób talenty przekładają się na przyszłą pracę? Jaki jest najlepszy pracownik?

2. Konferencję organizowaną wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Tematem przewodnim spotkania był zmieniający się rynek pracy. Omówiono lokalny rynek pracy m.in. wielkość bezrobocia, wymagania pracodawców stawiane kandydatom do pracy ale też oczekiwania przyszłych pracowników, dostępne oferty pracy i ich realizację. Innymi analizowanymi zagadnieniami były:

– zatrudnianie cudzoziemców – podstawy prawne wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydawania zezwoleń oraz dane statystyczne,

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy – m.in. krótka analiza rozdysponowania środków KFS w bieżącym roku oraz omówienie priorytetów na 2019 r.

– prezentacja usługi wsparcia rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców realizowana przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy.

3. Giełdę pracy dla firmy zajmującej się poszukiwaniem i zatrudnianiem opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogółem w działaniach związanych z Europejskimi Dniami Pracodawców wzięło udział około 59 osób, w tym 22 pracodawców.

Autor: Violetta Niemczak-Dąbrowska/Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość