Doradzą, jak zostać rodzicem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, prowadzeniem rodzinnego domu dziecka lub prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że w tym roku rozpocznie kolejną edycję szkolenia dla kandydatów:

– do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej;

– do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

– do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

– na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dla mieszkańców powiatu lubińskiego szkolenie jest bezpłatne.

Dodatkowo pracownicy PCPR pełnią dyżury w punkcie konsultacyjnym. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 10 do 18 w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Pracownicy punktu udzielą szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom do sprawowania rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, przebiegu procedury kwalifikowania oraz szkolenia dla kandydatów do sprawowania rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, praw i obowiązków rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinny dom dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz przysługujących im wynagrodzeń i świadczeń finansowych m.in:

– comiesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka;

– comiesięcznego dodatku wychowawczego (500+);

– miesięcznych środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Osoby do kontaktu: Joanna Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91 oraz Monika Hryńko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 847 96 91.

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz