Bonus dla emerytów i rencistów

384

Sejm zgodził się, by jeszcze w maju emeryci i renciści otrzymali „trzynastkę”. Przyjęty dziś przez posłów projekt ustawy przewiduje, że seniorzy otrzymają jednorazowe świadczenie wynoszące niespełna 890 zł netto.

Minister Elżbieta Rafalska (fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz)

Wypłaty emerytalnej i rentowej „trzynastki” rozpoczną się już w maju. Wyniesie ona 1 000 zł brutto, co oznacza, że do ręki starsi Polacy otrzymają dokładnie 888,25 zł. Należy podkreślić, że będzie to jednorazowa wypłata. W sejmowym głosowaniu odrzucona została propozycja opozycji, by Emerytura Plus była wypłacana corocznie.

Świadczenie to otrzyma ponad 9,7 mln zł osób uprawnionych do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W roku, w którym Polacy będą głosować aż dwukrotnie – w wyborach do europejskiego i polskiego parlamentu – rządzący  nie zdecydowali się na ograniczenie osób uprawnionych do specjalnego świadczenia.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że koszt wypłaty Emerytury Plus wyniesie ponad 10,7 miliarda zł. Pieniądze na to pochodzić będą m. in. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. – Sytuacja FUS jest najlepsza od lat. Wpływ na to ma między innymi bardzo dobra sytuacja na rynku pracy – zapewniała minister Elżbieta Rafalska w rozmowie z Polskim Radiem.

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość