Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych w Royal College

Odpowiadając na potrzeby rynku, Centrum Edukacyjne Royal College w Lubinie ogłasza rekrutację do bezpłatnych szkół: Studium Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Do szkół mogą zapisać się wszystkie osoby dorosłe (bez górnej granicy wieku), które planują podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wykształcenie.

W Studium Zawodowym mogą uczyć się osoby, które ukończyły szkołę średnią (bez konieczności posiadania matury) i pragną zdobyć wykształcenie techniczne. Wszystkim chętnym osobom Royal College w Lubinie proponuje darmową naukę na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, administracja i rachunkowość. Ponadto istnieje możliwość nauki na kierunku technik usług kosmetycznych (jedyny płatny kierunek).

NIE PRZEGAP: W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie edukacji już w przyszłym roku okres nauki w liceum wydłużony zostanie do 4 lat! Zapisz się teraz i skorzystaj z ostatniej okazji do ukończenia liceum w krótszym, 3-letnim trybie. To już ostatni dzwonek!

Oferta Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych skierowana jest do absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. To już ostatni rok szkolny, w którym nauka osób, które ukończyły szkołę zawodową trwa 2 lata, a osoby po szkole podstawowej czy gimnazjum uczą się 3 lata.

W każdym z wymienionych typów szkół, z wyjątkiem studium kosmetycznego, nauka jest całkowicie bezpłatna przez cały okres jej trwania. Jedyny warunek, jaki musi spełnić słuchacz to 50 proc. frekwencji na zajęciach. Biorąc pod uwagę fakt, że przez cały okres trwania nauki słuchacz nie ponosi żadnych kosztów, oferta szkoły jest bardzo atrakcyjna.

Aby skorzystać z promocji i zapisać się do szkoły należy dostarczyć świadectwo i 2 zdjęcia legitymacyjne oraz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, które dostępne jest w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej pod adresem: www.royal.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ulicy Odrodzenia 34 lub telefonicznie pod numerem: 76 844 30 30.

Udostępnij

  • wykop.pl