Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych w Royal College

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Centrum Edukacyjne Royal College w Lubinie ogłasza rekrutację do bezpłatnych szkół: Studium Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Do szkół mogą zapisać się wszystkie osoby dorosłe (bez górnej granicy wieku), które planują podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wykształcenie.

W Studium Zawodowym mogą uczyć się osoby, które ukończyły szkołę średnią (bez konieczności posiadania matury) i pragną zdobyć wykształcenie techniczne. Wszystkim chętnym osobom Royal College w Lubinie proponuje darmową naukę na kierunkach: bezpieczeństwo i higiena pracy, administracja i rachunkowość. Ponadto istnieje możliwość nauki na kierunku technik usług kosmetycznych (jedyny płatny kierunek)

Na tym etapie naboru szkoła cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Osoby, które jeszcze nie skorzystały z promocji, a zapiszą się do Studium Zawodowego do 15 września 2017 r., w prezencie otrzymają podręcznik do nauki zawodu.

Oferta Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych skierowana jest do osób po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkole zawodowej. Nauka osób, które ukończyły szkołę zawodową trwa 2 lata. Natomiast osoby po szkole podstawowej czy gimnazjum uczą się 3 lata.

W każdym z wymienionych typów szkół, z wyjątkiem studium kosmetycznego, nauka jest całkowicie bezpłatna przez cały okres jej trwania. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić przyszły słuchacz to 50 proc. frekwencji na zajęciach. Biorąc pod uwagę fakt, że przez cały okres trwania nauki słuchacz nie ponosi żadnych kosztów, oferta szkoły jest bardzo atrakcyjna.

Aby skorzystać z promocji i zapisać się do szkoły, należy dostarczyć świadectwo i 2 zdjęcia legitymacyjne oraz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, które dostępne jest w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej pod adresem: www.royal.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ulicy Odrodzenia 34 lub telefonicznie pod numerem: 76 844 30 30.

Udostępnij

  • wykop.pl