2018 rok będzie dedykowany kobietom

Na ostatniej sesji radni sejmiku województwa dolnośląskiego przyjęli rezolucję, ustanawiającą Rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z 100. rocznicą uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

Fot. Pixabay

W roku 2018 Polki i Polacy będą świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Listopad roku 1918 był dla naszego narodu niezwykły, nie tylko ze względu na powrót marszałka Józefa Piłsudskiego z niewoli, przejęcie przez niego władzy wojskowej i cywilnej oraz ogłoszenie światu odrodzenia niepodległej Polski. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu, dający prawa wyborcze – bierne i czynne – zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Tym samym Polska, stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym kobiety mogą brać udział w wyborach, na takich samych zasadach, jak mężczyźni: głosując i kandydując.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego, przyjmując rezolucję ustanawiającą rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, nawiązuje do tej pięknej tradycji równościowej, wywodzącej się z czasów II Rzeczpospolitej. Chce też podkreślić, jak ważne jest na co dzień przestrzeganie praw kobiet, przede wszystkim prawa do równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia, prawa do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do opieki zdrowotnej, w tym do prawidłowej, zgodnej z nowoczesnymi standardami, opieki okołoporodowej.

Inicjatywa ustanowienia Dolnośląskiego Roku Praw Kobiet ma także służyć zwróceniu uwagi na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, dotykającym głównie kobiet, z którymi wiele z nich musi zmagać się samotnie, jak np. przemoc domowa, czy niemożność skutecznego egzekwowania zaległości alimentacyjnych.

Wykorzystując fakt nawiązania do historii naszego kraju, warto świętując 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce, przywrócić pamięć o dzielnych i mądrych Polkach, także Dolnoślązaczkach, które wniosły swój wkład w rozwój naszego kraju i regionu w różnych dziedzinach, np. nauce, kulturze, sporcie, czy oświacie. Dobrym do tego sposobem jest wydobywanie ich postaci z mroków historii i nazywanie ich imionami ulic i placów dolnośląskich miejscowości. Bo przecież pamięć jest fundamentem tożsamości.

Jednocześnie Dolnośląski Rok Praw Kobiet będzie okazją do spojrzenia w przyszłość i podjęcia działań, które mają służyć mieszkankom naszego regionu poprzez zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, takich jak np. edukowanie dzieci i młodzieży, ale również promowanie równego traktowania, czy pomoc ofiarom przemocy domowej.

To właśnie na poziomie samorządów terytorialnych najskuteczniej realizować można założenia polityki równości szans kobiet i mężczyzn, poprzez dostrzeganie i uwzględnianie kobiecych potrzeb przy realizacji zadań stojących przed samorządami wszystkich szczebli. Uznanie, przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet, jest niejako uzupełnieniem na poziomie samorządu województwa inicjatywy Sejmu RP, ustanawiającej rok 2018 Rokiem Praw Kobiet w Polsce.

W ramach Dolnośląskiego Roku Praw Kobiet będą realizowane projekty promujące aktywność kobiet, przywracające pamięć o kobietach, które wniosły swój wkład w rozwój kraju i Dolnego Śląska, zachęcające kobiety do włączenia się w działania, w sferze publicznej, a także edukacyjno-informacyjne dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji.

Obecnie na Dolnym Śląsku mieszka ponad 1,5 miliona Dolnoślązaczek.

Źródło: umwd.dolnyslask.pl

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz