111 mln zł z PIT wróci do Lubina

5

Ministerstwo Finansów podało ostateczne, roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin na 2019 rok.

Gmina Miejska Lubin otrzymała subwencję w wysokości:

* część oświatowa: 51 544 536 zł

* część wyrównawcza: 0 zł

* część równoważąca: 0 zł

* wpłata na część równoważącą: 0 zł

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej, w związku z czym Lubinowi nie przysługuje.

Ponadto opublikowano planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. Z tego tytułu do kasy miasta wróci aż 111 258 130 zł, co stanowi 38,08% podatku zapłaconego przez lubinian w ramach rozliczenia PIT-37.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę sąsiednie miasta prezydenckie, np. Głogów (85 642 994 zł – przy porównywalnej liczbie mieszkańców) czy Legnicę (111 555 272 zł – przy większej liczbie mieszkańców), to wysoki należny podatek w Lubinie świadczy o tym, że w naszym mieście zarabia się lepiej niż w sąsiednich samorządach – mówi Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina.

Informacja prasowa: Urząd Miejski w Lubinie

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość